Taalniveau C1 behaald!

Door Dmitry Kann 2 min te lezen

Mijn laatste cursus Nederlands is voorbij. Het heeft bijna een jaar geduurd, deels vanwege mijn ondernemersavontuur. Ik ben in juli 2016 met de cursus begonnen. ING, die toen mijn werkgever was, heeft het destijds afbetaald, dus de lessen gingen gewoon door nadat ik wegging bij de ING.

Ik heb totaal zestig uur individuele lessen (30 keer twee uur) gekregen en talloze uren in mijn huiswerk gestoken, wat op een dag een voor mij onverwacht resultaat heeft opgeleverd: ik heb het taalniveau C1 officieel behaald.

Taalniveau Nederlands C1 certificaat.
Taalniveau Nederlands C1 certificaat.

C1 (“Effectieve operationele vaardigheid”) ligt boven alle standaardniveaus waarop buitenlanders in Nederland worden opgeleid (A1, A2, B1 en B2). Volgens het Gemeenschappelijk Europees referentiekader kan degene die dit niveau heeft lange en complexe teksten begrijpen, zelfs als die over een ander vakgebied gaan. Daar behoort ongeveer 10% van de bevolking toe. Het enige hogere niveau binnen het GER is C2 (“Beheersing”).

Persoonlijk ben ik er niet van overtuigd dat mijn Nederlands zo goed is want ik vind het toch bij tijd en wijle lastig, maar ik moet mijn lerares gelijk geven! Mijn taalbeheersing is in ieder geval beter geworden in de loop van deze cursus en de belangrijkste succesfactor hierbij was dat ik privélessen had. In het verleden heb ik ook een aantal groepscursussen gevolgd en het verschil tussen deze twee manieren is enorm. Als je individuele sessies met de docent hebt, krijg je de aandacht en heb je alle vrijheid om zoveel als nodig te spreken en te lezen.

Als voorbereiding op deze lessen heb ik ook een aantal blogposts vertaald en gecorrigeerd, en het boek Nederlands naar perfectie nagenoeg uitgelezen:

Nederlands naar perfectie.
Nederlands naar perfectie.

Het enige nadeel van zo’n cursus (waar ik in dit geval niets van gemerkt heb) is dat het best duur is. ING heeft hier ca. €80/uur voor betaald, wat in principe een gangbaar tarief voor privélessen is in Nederland.

Maar het belangrijkste is dat ik mijn fantastische lerares Nanouk Sabel veel dank verschuldigd ben voor haar inzet, geduld en dat ze de lessen altijd leerzaam en interessant hield.

Nanouk Sabel.
Nanouk Sabel.

Ze doceert Nederlands en Zweeds (omdat ze half-Nederlands, half-Zweeds is) bij Elycio Talen, en ik kan haar lessen aan iedereen aanbevelen. Momenteel heeft ze het heel druk, maar misschien lukt het je later lessen van haar te krijgen. ■

Abonneren op blog updates:

Commentaren

Delen: