Mijn ondernemerschapVormen en personen

Door Dmitry Kann 5 min te lezen

In mijn vorige post heb ik voor- en nadelen van ondernemerschap op een rijtje gezet. Maar wat houdt dat eigenlijk in — ondernemer zijn?

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden moet je je lang en breed verdiepen in talrijke wettelijke bepalingen, reglementen en voorschriften.

Image

Midden- en kleinbedrijven

Maar eerst een soort kanttekening. De Nederlandse overheid beschouwt midden- en kleinbedrijven (MKB) als één van de steunpilaren van de economie, en terecht. Startende ondernemers worden ondersteund door middel van gratis en betaalde seminars, workshops, informatieportals, speciale mobiele applicaties, sociale netwerken voor ondernemers, subsidies om een eigen zaak te openen, belastingaftrekposten enzovoorts.

In het bijzonder heeft de Kamer van Koophandel (KvK), de instantie die ondernemerschappen registreert, in 2014 het Ondernemersplein geopend. Deze website bevat veel praktische informatie over uiteenlopende aspecten van ondernemerschap.

Wat betekent ondernemer zijn?

Om terug te komen op de originele vraag, het Ondernemersplein legt uit dat verschillende overheidsinstanties hun eigen criteria hanteren.

Zonder in niet zo fascinerende details van de belastingregelgeving te vervallen heb ik de hoofdpunten opgesomd, die de aandacht van de Belastingdienst op jouw activiteiten kunnen vestigen.

  • Je werkt zelfstandig en krijgt een vergoeding voor de werkzaamheden die je uitvoert.
  • De bovengenoemde werkzaamheden en vergoeding zijn regelmatig.
  • Je activiteiten spelen zich buiten de hobby- of familiesfeer af.
  • Je loopt ondernemersrisico’s.

De Belastingdienst gebruikt deze criteria om te bepalen of je aangiftes BTW en/of inkomstenbelasting moet doen. Trouwens, al deze regels zijn alleen van belang op het moment dat je belastingaangifte doet. Wat voor een freelancer vanaf het begin erg belangrijk is, is hoe hij zich als ondernemer kan inschrijven zodat hij de maximale flexibiliteit krijgt en de heffingen minimaal zijn. En de belangrijkste factor is hierbij de…

Rechtsvorm

Wanneer je een onderneming registreert moet je een rechtsvorm kiezen. De rechtsvorm bepaalt onder andere je aansprakelijkheid voor schulden en je belastingverplichtingen. De meest voorkomende onder zzp’ers zijn de volgende twee:

  1. Eenmanszaak.
  2. Besloten vennootschap ofwel bv.

Waarom zou je voor de ene of de andere kiezen? Laten we ze even onder de loep nemen.

Eenmanszaak

Een Eenmanszaak is de eenvoudigste rechtsvorm waarbij één persoon verantwoordelijk is voor het bedrijf. Het enige dat je hoeft te doen bij de oprichting van een eenmanszaak is je bedrijf inschrijven in het Handelsregister van de KvK. Je kunt maximaal één eenmanszaak oprichten, maar deze kan wel verschillende handelsnamen, activiteiten en vestigingen hebben. Ondanks de wat misleidende naam kan je ook zo nodig extra personeel inhuren.

De financiële administratie van zo’n bedrijf is ook rechttoe, rechtaan. Eén keer per kwartaal moet je de aangifte omzetbelasting (ofwel btw-aangifte) doen, en jaarlijks de aangifte inkomstenbelasting.

Een groot nadeel van een eenmanszaak is dat er geen onderscheid is tussen je privé- en bedrijfsvermogen. Als het bedrijf failliet gaat, dan ga je persoonlijk ook failliet. De schuldeisers van je bedrijf kunnen dus ook aanspraak maken op je privé-bezit, zoals huis, auto, etc. En als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent, is je partner ook financieel aansprakelijk voor de schulden.

Omdat deze rechtsvorm geen loondienst is, hoef je geen sociale lasten te betalen, hoewel de Wet DBA roet in het eten blijft gooien. Om dezelfde reden is de 30%-regeling niet van toepassing.

Besloten vennootschap (bv)

Het oprichten van een bv is veel ingewikkelder. De officiële registratie wordt door een notaris uitgevoerd en deze service is allesbehalve goedkoop. Als een ruwe schatting kun je €1000 aannemen, maar het feitelijke tarief kan er met honderden euro’s van afwijken bij een specifieke notaris.

Een bv moet één keer per kwartaal een aangifte omzetbelasting doen, net als een eenmanszaak. Het verschil is trouwens dat een bv jaarlijks jaarstukken moet deponeren bij de KvK, en dat komt boven je gewone aangifte inkomstenbelasting. En wat belastingen betreft, werkt het ook anders dan bij eenmanszaak. In het algemeen is boekhouding van een bv ingewikkelder én duurder.

Een groot voordeel van een bv is dat de eigenaar niet persoonlijk aansprakelijk is voor de schulden van zijn bedrijf (behalve bij onbehoorlijk bestuur). Daarboven kunnen twee of meer bv’s worden gecombineerd in een holding, wat een nóg betere bescherming tegen risico’s biedt.

Een ander verschil is dat werken bij een bv als loondienst wordt beschouwd en dat maakt het mogelijk om de 30%-regeling voor kennismigranten toe te passen. Er hoeven tevens geen sociale lasten betaald te worden mits je DGA (Directeur grootaandeelhouder) bent. Om daar in aanmerking voor te komen, moet je meer dan 5% aandelen van het bedrijf in bezit hebben. Dat wil zeggen, heb je een bv voor jezelf opgericht, dan ben je altijd DGA.

… en vele anderen

Naast deze twee bestaan er nog enkele andere basisvormen (Vennootschap onder firma, Maatschap, Commanditaire vennootschap, Naamloze vennootschap etc.) die minder vaak voorkomen, en talloze combinaties ervan, zoals de holding waar ik het net over had. Er bestaan ook exotische gepatenteerde constructies zoals ZZP-BV, die ervoor zorgen dat een freelancer beschermd wordt tegen de Wet DBA. In zo’n constructie worden de aandelen van het bedrijf op zo’n manier verdeeld dat je er minder dan 5% van hebt en daardoor geen DGA bent. Je wordt als het ware in dienst genomen door je eigen bv.

… en payrolling

Payrolling is geen rechtsvorm, ook wordt het niet als ondernemerschap door de wet gezien. Toch lijkt het behoorlijk op een eenmanszaak.

Bij payrolling besteed je de meeste administratieve taken aan een payrollbedrijf uit, zoals salarisadministratie, onder voorwaarde dat je voor jezelf werk moet zoeken en dat je betaald krijgt uit wat je zelf hebt verdiend. Het payrollbedrijf betaalt ook sociale lasten voor je, waardoor je inkomsten wat lager uitkomen. En het brengt je natuurlijk servicekosten in rekening.

In ruil word je vrijgesteld van al het administratieve gezeik terwijl je je ondernemingsvrijheid behoudt, je je geen zorgen meer hoeft te maken over de Wet DBA en je zekerheid krijgt doordat je sociale verzekeringen hebt. Je komt ook in aanmerking voor de 30%-regeling voor zolang het geldt.

Conclusies

Het is wellicht al duidelijk dat dit onderwerp vrij complex is en dat het een tijdsinvestering vergt om dit allemaal goed te begrijpen. Maar als je geen zin hebt om er je tijd in te steken, dan kun je een externe consultant inhuren. De markt voor dit soort services is enorm in Nederland.

Vervolg: De geboorte van Yktoo Solutions

Abonneren op blog updates:

Commentaren

Delen: